Op Sal haalt men het water in cans van de centrale kraan