een vernuftig door Daaf Louwerse geconstrueerde bulletalie met veer.