"Iglesia Reforma" of wel de Gereformeerde Kerk (vrijg) op Curaçao, waar wij de afgelopen maanden kerkten.